Klapwijk straks mogelijk aardgasvrij

Er ligt een mooie kans in het verschiet om de wijk Klapwijk in Pijnacker aardgasvrij te maken. Dat valt volgens wethouder Frank van Kuppeveld mooi samen met de herinrichting van deze wijk.

Subsidieaanvraag

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een aanvraag heeft gedaan bij het Rijk om een deel van de kosten die hiermee zijn gemoeid vergoed te krijgen vanuit het programma Aardgasvrije Wijken. Mocht die aanvraag worden goedgekeurd, dan is 42% van de benodigde investering van bijna 18 miljoen euro gedekt.

Geothermische bron

Er ligt een plan om de de wijk aan te sluiten op de geothermische bron, die over enkele jaren wordt aangelegd door het bedrijf Wayland Energy. Het valt of staat wel met de instemming van de bewoners. Hiervoor is een werkgroep van bewoners door de gemeente in het leven geroepen. Mocht er te weinig animo voor zijn, dan is het project van de baan.

Lagere kosten

Er is zeker geen sprake van dwang als het allemaal doorgaat. Bewoners hebben zelf de keus of ze over stappen op de geothermische warmte. Er bleek wat onrust te zijn omdat sommige bewoners bang zijn dat ze ergens toe gedwongen worden. Wel zal geprobeerd worden de bewoners enthousiast te maken, zegt wethouder Frank van Kuppeveld. De lagere kosten van de geothermische warmte zullen daarbij een belangrijk argument zijn. De overstap naar een warmtewisselaar is een investering maar zal uiteindelijk door de lagere tarieven worden terugverdiend.

Klimaatneutraal

Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat van het aardgas af. Ze moeten hun huizen duurzaam gaan verwarmen. In 2021 moeten 50.000 gebouwen per jaar van het aardgas gehaald worden. Ruim vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000 woningen per jaar. Nederland wil in 2050 een klimaatneutrale samenleving zijn. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990.

In de komende maanden wordt duidelijk of Pijnacker-Nootdorp inderdaad kan meeprofiteren van de rijkssubsidie.