Klaverjassen in het parochiehuis

Zondagmiddag  28 januari is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp.

De zaal is open om 13.00 en er wordt begonnen om 13.30 uur met klaverjassen. Deelname kost € 5,00.
Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Bartholomeuskerk.
Informatie: Piet Mooijman 015-3108379 of  email; p.mooijman@ziggo.nl