Klaverjassen zondag 2 februari in het parochiehuis.

Zondagmiddag 2 februari is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp.

Aanvang en kosten
De zaal is open om 13.00 en we beginnen om 13.30 uur met klaverjassen. Deelname kost € 5,00. Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00.

De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk.

Informatie, Piet Mooijman 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl