Klaverjassen zondag 20 oktober in het parochiehuis

Zondagmiddag twintig oktober is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp.

Tijd en aanvang
De zaal is open om 13.00 en we beginnen om 13.30 uur met klaverjassen.
Deelname kost € 5,00.

Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00.

Opbrengst ten goede aan onderhoud Bartholomeuskerk
De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Piet Mooijman 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl