KNNV: Thema 2019: Bescherm de natuur in je buurt

In 2019 is het jaarthema Bescherm de natuur in je buurt. Bij je buurt kan je denken aan balkon, tuin, erf, straat, berm, bedrijfsterrein, park en wijk.

Actie
Mocht je een idee hebben om je de natuur in je eigen omgeving bijvoorbeeld met je buren te beschermen neem contact op. Denk aan een actie nestkast, een actie gooi het afval in de bak, haal die stenen uit je, een geveltuin actie, of boomspiegels.  Wij ondersteunen dit soort activiteiten graag.

Bij beschermen van de natuur kun je ook denken aan de keuzes die je maakt als persoon, bij het kopen van voedsel, verzorgingsproducten en voor de aankleding en inrichting van je huis.
Kies bijvoorbeeld biologisch voedsel om de omslag naar natuurinclusieve landbouw te steunen.

Neem een voorbeeld aan de natuur
De natuur geeft ons het goede voorbeeld, we moeten proberen natuur in ons leven te betrekken. Onze afdeling heeft dat samengevat als Samenleven met de natuur.
Klik hier voor onze Gedachten over natuurbescherming. 
Daar kan jij in je eigen omgeving mee beginnen, met kleine stapjes. Ook zo’n klein stapje helpt, want we zijn met zoveel dat al de kleine stapjes samen echt er toe doen. Met soort van de maand en bescherm de natuur in je eigen buurt zetten we in op een hoge biodiversiteit.

Meer informatie vindt je op:
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/jaarthema-2019-bescherm-de-natuur-je-buurt