Knobbelzwanen maken nest aan de Thorbeckelaan

Een tweetal zwanen en hun jongen heeft een nest aangemaakt in de vijver bij de Thorbeckelaan. Daar legde de moeder in totaal zeven eieren, waarvan er vijf uitgebroed werden. Een van de jongen viel uit het nest en werd afgestoten. De andere vier hebben de moeizame eerste dagen overleefd en zwemmen nu vrolijk rond met vader en moeder. Of ze terugkomen naar het nest is altijd maar de vraag, zwanen gaan vaak na een week weer weg.

Volwassen zwanen kunnen erg agressief zijn. Tijdens het broeden verdedigen zij hun territorium tegen indringers en sissen luid naar alles wat te dichtbij komt. Het is niet aan te raden om zwanen te benaderen, want met hun sterke snavel en vleugels kunnen zij gevaarlijk uithalen. De jongen kunnen na vier of vijf maanden vliegen, maar blijven nog een heel jaar bij de ouders. De ouders verjagen hun jongen wanneer ze het verenkleed van een volwassen zwaan krijgen. Knobbelzwanen broeden eens per jaar en broedpartners blijven hun hele leven bij elkaar.

Lia van Halderen

Nest met zeven eieren

Eieren worden regelmatig gekeerd

Net uit het ei

 

Op weg terug naar het nest

Meelifter

Onder moeders vleugels

Ze zijn waterbestendig