Komst VMBO-school vergroot verkeersproblemen

De gemeente wil samen met Stichting Lukas Onderwijs een nieuwe VMBO-school in Nootdorp neerzetten. Volgens de huidige plannen komt de school bij de oude brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat. De grote verkeersdruk in dit gebied levert nu al problemen op, de komst van een nieuwe school zal dit probleem alleen maar vergroten. Bewoonster Daphne van der Knijff-Looman spreekt haar zorgen uit. “Wij wonen aan de Kerkweg. Alles tussen ons huis en de nieuwe school is een 30 km-zone. Toch zie je hier gedurende een korte periode een bepaald soort verkeer, haastig en onoplettend. Vooral de ouders die hun kind komen brengen en net te laat zijn, die zijn levensgevaarlijk. De rest van de dag is het een stuk rustiger.” Daphne nodigt de gemeente uit om een keer langs te komen en deze drukte zelf mee te maken.

De nieuwe VMBO-school zou een dependance van het Montaigne Lyceum worden. De locatie zal plaats bieden aan vijfhonderd leerlingen, als de plannen gerealiseerd worden. Er staan al drie scholen in een klein gebied rond de beoogde locatie. Al deze scholieren gaan over dezelfde wegen naar school, vooral de Koningin Julianastraat. Lukas heeft de eis gesteld dat de nieuwe school binnen een straal van drie kilometer van de bestaande vestiging in Ypenburg moet komen. Voor het schoolgebouw is bijna 4000 m2 vloeroppervlakte nodig, en daarnaast nog eens 1000 m2 buitenruimte voor parkeerplaatsen en berging voor fietsen en scooters. Ook zijn in de nabijheid van de school twee gymzalen nodig. Dit betekent dat het aantal mogelijkheden sterk beperkt is.

De gemeente overweegt om de ingang van de school aan een andere kant te maken. Daphne: “Uiteindelijk moeten dezelfde mensen over dezelfde weg, dus ik denk niet dat het helpt. Het gaat vooral om de kruispunten tussen de Koningin Julianastraat en de Kerkweg, en de Koningin Julianastraat en de Meidoornlaan. We zijn al langer met de gemeente in gesprek over verkeersdrempels of een slinger in de weg zoals bij de Brasserskade, maar ook dat is niet ideaal. Het vrachtverkeer van de Parade moet er ook langs.” Ernstige ongelukken op dit traject zijn tot dusver uitgebleven, maar het gaat vaak maar net goed.

Daphne is van plan haar zorgen uit te spreken in de gemeenteraad op 22 juni. Hoewel de komst van de nieuwe school de verkeerssituatie waarschijnlijk zal verslechteren, benadrukt zij dat ze niet tegen de school zelf is. “Ik gun iedereen de kans om naar de school van zijn of haar keuze te gaan. Maar ik wil ook dat mijn eigen kinderen veilig over straat kunnen.”

Niels van Hemert