Onderscheiding voor P.A.J. de Bree uit Pijnacker

Burgemeester Ravestein reikte op maandag 13 november om 20.00 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer P.A.J. (Paul) de Bree. Het  vond plaats in Crematorium Iepenhof,      Hoflaan 18 in Delft. Hij ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer De Bree heeft zich als vrijwilliger ingezet voor:

SV DHL in Delft

Vanaf 1997 is de heer De Bree actief bij sportvereniging DHL in Delft. Van 1997-2004 was hij jeugdvoorzitter/  2e voorzitter van het dagelijks bestuur. Vanaf 2004 is hij voorzitter (met een korte onderbreking van een jaar).

Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Delft

Vanaf 2005 is de heer De Bree actief als penningmeester bij de Laatste Eer. Vanaf 2010 is hij voorzitter. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van de gezamenlijke werkmaatschappij Eer & Volharding. In 2013 was hij betrokken bij de oprichting van een gezamenlijke werkmaatschappij van De Laatste Eer en De Volharding. Hij was onder meer  verantwoordelijk voor het in stand houden van begraafplaats Jaffa, de nieuwbouw van crematorium Iepenhof in Delft, de verbouwing van het uitvaartcentrum aan de Juniusstraat in Delft en voor de overname van het beheer van de begraafplaatsen van de gemeente Delft.

Stichting Natuurpark De Papaver in Delft

Vanaf 2014 is de heer De Bree bestuurslid van stichting Natuurpark De Papaver in Delft. Hij heeft meegedacht over het behoud van de Papaver. Gemeente Delft wilde dit Natuur- en Milieucentrum privatiseren.

Ook was de heer De Bree jarenlang bestuurslid van Stadstheater De Veste in Delft en van stichting Parkeergarage Delft.

 

foto’s Serrie Nieuwhoff