kosten voor parkeren minder validen omlaag

In de raadsvergadering over de begroting op 6 november is een voorstel aangenomen om de begroting aan te passen. Hierdoor kunnen op termijn de kosten voor het parkeren voor minder validen omlaag. De fractie van Eerlijk Alternatief heeft zich er hard voor gemaakt dat lastenverlichting  voor een deel ten goede komt aan onze mindervalide inwoners, die zich met een auto moeten verplaatsen. “Het is voor onze mindervalide inwoners heel belangrijk dat zij mobiel kunnen blijven. Zij hebben daarvoor hun (aangepaste) auto heel hard nodig. Om naar de dokter te gaan, om zelfstandig boodschappen te doen, om op bezoek te gaan en om naar verenigingen en clubs te gaan. Kortom om gewoon mee te doen. Iedereen doet mee!”, aldus fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief Jolanda van Leeuwen.

Mindervalide parkeerders benadeeld
Het tarief in 2020 voor het aanvragen van de parkeerkaart is 221,70 euro en is voor de verlenging van de kaart 104,35 euro. “Naast deze kosten voor de kaart betalen onze mindervalide inwoners in de meeste gemeenten voor het  betaald parkeren gewoon het parkeertarief. Ze betalen dus dubbel, zowel de parkeerkaartkosten als het parkeren zelf.  Hierdoor worden mindervalide inwoners benadeeld ten opzichte van inwoners die geen gebruik hoeven te maken van een parkeerkaart. De tarieven voor verlenging zijn niet reëel.  Voor de gemeente gaat het om een kleine administratieve handeling . De beperkingen van de kaarthouder zijn helaas in de meeste gevallen permanent en is verlenging , jaar na jaar, gewoon noodzakelijk en vanzelfsprekend”, aldus raadslid Ben Glaser.

Parkeerkaart vanaf 2022 gratis
Eerlijk Alternatief heeft nu in de raad bereikt dat de  gratis verstrekking van de  parkeerkaart  in 2022 wordt  ingevoerd. De kosten voor afwijzing van een kaart komen nog wel voor rekening van de inwoners. Maar Eerlijk Alternatief zal ook in de tussentijd blijven zoeken naar oplossingen, om onrechtvaardige kosten voor onze( mindervalide) inwoners naar beneden te krijgen.