Larven in water Dobbeplas

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gisteren bekend gemaakt dat het organisme Trichobilharzia in het water van de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp is aangetroffen. Vrij vertaald zijn dit de larven van een worm die bij eenden voorkomt. Dit organisme veroorzaakt de zwemmersjeuk waar veel over gesproken is de afgelopen periode.

Deze jeuk en bultjes hielden het Hoogheemraadschap al bezig sinds juni. Eerste werd gedacht aan blauwalg. Later groenalg, maar na uitgebreid microscopisch onderzoek is de oorzaak nu bekend. Een duik nemen in de Dobbeplas wordt zwaar afgeraden omdat de kans op jeuk erg groot is.

De Nootdorpse vakantieweek was eerder deze week met een groep van 300 basisschoolkinderen bij de Dobbeplas. Deze kinderen werden duidelijk geinstrueerd om niet in het water te gaan. Wel zagen we kinderen van recreërende toeristen tegen de adviezen van het Hoogheemraadschap in het water gaan. Mogelijk dat ze niet op de hoogte waren van de situatie rondom het zwemwater in de Dobbeplas.

Voor dit moment is zelfs het spelen bij het riet en de waterplanten afgeraden. Of de larven uiteindelijk uit het water zullen verdwijnen is niet duidelijk.