Lastenverlichting eerst goed bespreken

De gemeenteraad gaat nog eens goed bespreken welke inwoners gaan profiteren van de 200.000 euro die gereserveerd staan voor lastenverlichting. Dat was de uitkomst na een roerige avond in de raadzaal waar over de kadernota besloten werd.

200.000 euro ruimte voor lastenverlichting
Bij de kadernota die vorige week donderdag werd behandeld in de raad was voor 200.000 euro ruimte voor lastenverlichting. Het college had op basis van een motie bij de najaarsnota twee varianten uitgewerkt: verlaging van de OZB of afschaffing van de hondenbelasting. Verlaging van de onroerende zaakbelasting betekent een effect van ruim 8 euro per jaar voor 68 procent van de huishoudens en het afschaffen van de hondenbelasting, ongeveer 60 euro per hondenbezitter voor 14 procent van alle huishoudens.

Meer keuze nodig
Partijen waaronder EA, CDA en Progressief PN (PPN) vonden deze gelimiteerde keuze ondanks dat er eerder richting werd gegeven via een motie wat beperkt. Zij betoogden dat over het onderwerp lastenverlichting langer en vooral breder gepraat kan worden, ondanks dat de voorkeur van het CDA uitgaat naar het verlagen van de OZB. Janneke Verwijmeren van het CDA verwoordde het als volgt: Wij willen het voordeel teruggeven aan diegene die het opgehoest hebben, namelijk de ozb-betaler, als wij hadden moeten kiezen uit enkel deze twee voorstellen.  De VVD pleitte voor afschaffing van de hondenbelasting en vond in die keuze D66 en PvdD aan hun zijde. Alleen tot stemmen over deze twee voorstellen kwam het deze avond niet, want Eerlijk Alternatief bleek een goed alternatief te hebben.

Merkbaar in de portemonnee
Jolanda van Leeuwen van Eerlijk Alternatief verwoordde de wens van de meerderheid om op een later tijdstip, uiteraard wel voor de begroting, nog eens een goed te praten over de interpretatie van lastenverlichting en het bespreken van meer dan twee mogelijkheden als volgt: “Het maakt de inwoners niet uit of de lasten nu verlaagd worden via een belasting, een tarief, kwijtschelding van een belasting voor de minima zoals voorgesteld door PPN of een verlaging van een sportcontributie, omdat de gemeente bijvoorbeeld minder rekent voor het huren van een sportveld, zoals geopperd door het CDA. Het gaat erom dat inwoners het daadwerkelijk merken in hun portemonnee. En daar mogen wij best eens uitgebreid bij stilstaan.”, en met deze woorden kreeg zij steun van CDA, PPN, CU/SGP en GBPN.  Een wens van GBPN is om in deze discussie ook de verlaging van de afvalstoffenheffing mee te nemen.

Kosten omlaag voor parkeren minder validen
Ook beloofde Van Leeuwen  wethouder Peter Hennevanger richting te geven welke varianten in aanmerking komen voor bespreking in dit debat. Het zou zomaar kunnen dat de uitkomst van dat debat uitkomt een van de eerdere voorstellen, maar dan zijn in ieder geval alle mogelijkheden en gevolgen echt van alle kanten belicht. Ook de vraag hoe de kosten voor een parkeerkaart- of plaats voor minder validen omlaag kunnen zal dan aan bod komen, het stokpaardje van Eerlijk Alternatief.