Ledenvergadering KBO Pijnacker

Seniorenorganisatie KBO Pijnacker houdt op 10 april 2019 om 14.00 uur in de Schakelaar in Pijnacker de algemene ledenvergadering. Na de vergadering geeft Maarten Jansen om 15.00 uur een lezing over de taken van het Hoogheemraadschap Delfland. Deze lezing is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

Maarten Jansen is inwoner van Pijnacker en actief in het bestuur van het Hoogheemraadschap, waar hij zich de laatste jaren vooral bezig heeft gehouden met waterkwaliteit en zwemwater. In de afgelopen jaren zagen we hoe belangrijk het is om samen de waterkwaliteit te verbeteren. Hete zomers met blauwalgen en veel droogte, sloten waar geen plant meer kon groeien en geen vis meer zwom en concentraties bestrijdingsmiddelen in het water. Die problemen kunnen we alleen samen met ondernemers, inwoners en gemeenten oplossen.

Maarten Jansen is onlangs weer gekozen in het bestuur van Delfland. Zijn speerpunten voor de komende vier jaar zijn meer samenwerking met gemeenten en ondernemers zoals tuinders, meer waterberging om klimaatverandering op te vangen, blijven zorgen voor sterke waterkeringen en zorg voor schoon water. Hij vertelt hierover op 10 april a.s. om 15.00 uur in de Schakelaar. Iedereen is van harte welkom.