Leefbaarheidsenquête Pijnacker-Nootdorp

Bij ruim achtenvijftighonderd huishoudens is de leefbaarheidsenquête bezorgd. De gemeente onderzoekt hiermee de leefbaarheid in de wijken, dit doen zij om de twee jaar.

Woonomgeving
Als bewoner van een wijk weet je vaak het beste wat er speelt in de wijk. Wat voor problemen er zijn, wat er goed of minder goed gaat en waar de problemen zich voor kunnen doen. Door deze informatie te verzamelen kan er voortijdig worden ingegrepen mochten er zich problemen ontwikkelen.

Drie hoofthema’s
De vragen zijn ingedeeld in drie thema’s
De fysieke woonomgeving: hoe is de kwaliteit van de woningen, speel- en groenvoorziening, scholen, winkels, sportvoorzieningen et cetera

De sociale omgeving: hoe leven verschillende mensen samen in de wijk en hoe is de betrokkenheid van de bewoners.

De veiligheid en overlast: inbraken, vandalisme, jeugdoverlast en verkeersoverlast, maar ook zwerfvuil en hondenpoep

Resultaten
In het derde kwartaal van het jaar worden de resultaten bekend gemaakt en neemt de gemeente waar nodig maatregelen. De enquête kan tot negenentwintig maart worden teruggestuurd. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkzaken, telefoonnummer 14 015