Leefbaarheidsonderzoek 2017: fijn wonen in Pijnacker-Nootdorp

De meeste inwoners vinden het fijn wonen in onze gemeente. Ze geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek dat Pijnacker-Nootdorp afgelopen maand presenteerde.

Begin 2017 ontvingen ruim 5700 mensen een vragenlijst over de leefbaarheid in hun wijk. Daarin staan vragen over de fysieke en de sociale woonomgeving, criminaliteit en veiligheid. Ook is er aandacht voor ongenoegens als overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Uiteindelijk zijn er bijna 2300 vragenlijsten ingevuld weer ingeleverd bij de gemeente. Dat betekent dat 40 procent van de ondervraagden heeft gereageerd, een uitstekend resultaat.

Het gemiddelde oordeel voor de wijken van Pijnacker-Nootdorp is dus 7,9, net als twee jaar geleden. De fysieke woonomgeving wordt echter hoger gewaardeerd dan toen en ook de waardering voor de sociale woonomgeving blijft stijgen, vooral wat betrokkenheid bij de wijk betreft. Ook de veiligheidscijfers zijn opnieuw licht gestegen. Men ervaart echter wel iets meer overlast van verkeer en vervuiling in de directe woonomgeving dan twee jaar geleden. Op wijkniveau scoren de meeste wijken beter op leefbaarheid dan in 2015.