Leuke plannen, maar weinig geld voor opknappen van de Klaproostunnel

Er zijn leuke plannen binnengekomen voor het opknappen van de Klaproostunnel, de voetgangers- en fietsverbinding tussen de wijken Klapwijk en Koningshof in Pijnacker. Een stuk of zestien wijkbewoners, kunstenaars en leveranciers van materialen hebben hun ideeën ingediend om de wanden van de tunnel, die er momenteel troosteloos uitzien, een beter aanzien te geven.

De gemeente had de bewonersverenigingen uitgenodigd om mee te denken over het opknappen van de tunnel. Onlangs belegde het gemeentebestuur een bijeenkomst op het gemeentekantoor, waarin de diverse plannen werden bekeken en toegelicht. Hoe het er precies uit gaat zien, dat wordt in de komende weken duidelijk. Maar het is al wel helder dat er relatief weinig geld is om er echt iets leuks van te maken. Voor de opknapbeurt is een budget van 50.000 euro beschikbaar, maar daarvan is alleen al 35.000 euro nodig om de nog resterende tegels van de wanden te halen en die glad te strijken en te prepareren. Er blijft dus nog maar 15.000 euro over om iets leuks mee te doen.

Cirkelvormige platen

Volgens de bewonersvereniging Klapwijk is er toch wel een uitvoerbaar idee op tafel gekomen. Enkele plannenmakers hebben samen het voorstel gedaan om de fietskant van de tunnel te voorzien van rode, cirkelvormige platen op de muur, die in de juiste lichtval een mooi beeld geven. De wanden aan de voetgangerskant blijven dan wit, maar wel voorzien van een anti-graffiticoacing.

“Persoonlijk vind ik het jammer dat voor oudere wijken een bezuinigingsslag wordt gemaakt terwijl in de nieuwe wijken veel geld wordt uitgetrokken voor publieke werken”, schrijft voorzitter Jos Arends van de bewonersvereniging Klapwijk op zijn website. “Er is terecht veel geld en energie gaan zitten in de renovatie van Pijnacker-Noord, maar ook elders moeten we ervoor zorgen dat de leefbaarheid op peil blijft.”