Lezing over 500 jaar reformatie in Pijnacker

De historicus Sander Wassing geeft op dinsdag 14 maart voor het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker (HGOP) een lezing over ‘500 jaar Reformatie in Pijnacker. Sporen van ‘Lutherye’ op het Hollandse platteland?’. De lezing wordt gehouden in het kader van het Lutherjaar. Op 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther, de grote voorman van de reformatie, zijn beroemde 95 stellingen openbaar maakte.

Ook in deze omgeving was er destijds veel te doen rond Luther. In Delft werd anno 1525 een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een man die Lutherse boeken in bezit had. In Bergschenhoek werd in 1535 een zekere Martin Claesz verbannen ‘…ter cause van dat hy herdoopt was ende van zyn Lutherye.’ Van de laatste pastoor Allert van Lienen weten we dat hij ‘suspect was van ketterye.’ De man liep grote risico’s door openlijk uit te komen voor hun reformatorische sympathieën.

Won Luthers gedachtegoed ook op het platteland terrein? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Pijnacker gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.

De avond rond Luther wordt gehouden in gebouw De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Het begint om acht uur ’s avonds.  Niet-leden betalen een bijdrage van 5 euro.

 

 

 

Meer informatie over de lezingen en andere activiteiten van het HGOP is te vinden op de website,