Lokale woningbehoefte is niet zo groot

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp spreekt donderdagavond over de behoefte aan nieuwbouwhuizen in de gemeente voor de komende jaren. Het college van B & W heeft de raad voorgesteld om uit te gaan van een behoefte van 3200 extra woningen tot 2025. Uit een nadere specificatie van het college blijkt dat de lokale woningbehoefte voor de komende jaren aanzienlijk kleiner is.

B & W stuurden woensdag aanvullende informatie aan de raad over de woningbehoefte. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van raadsleden vorige week, die citeerden uit onderzoeken waaruit blijkt dat er veel meer behoefte is aan nieuwbouwhuizen dan het aantal waar B & W vanuit gaan. Dat klopt, schrijft wethouder Piet Melzer aan de raad, maar dan gaat het wel om de bovengrens van de ramingen. En ook gaat het dan om de regionale behoefte aan extra huizen.

Ook het aantal van 3200 dat het college noemt, is voor een belangrijk deel niet nodig voor de eigen inwoners, schrijft Melzer in zijn aanvulling. “De lokale groeibehoefte is aanzienlijk lager dan 3200 tot 2025.” Pijnacker-Nootdorp gaat er dus al vanuit dat een belangrijk aantal nieuwbouwhuizen zal worden betrokken door mensen die nu in de regio wonen. Dat is geen nieuw gegeven: al sinds tientallen jaren groeit de gemeente vooral door aanwas vanuit Den Haag en omliggende steden.