Meer diversiteit in hoofdbestuur Algemene Waterschapspartij (AWP)

Leonie Bruggink (waterschap De Dommel), Glenny Davidse (waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Scheldestromen) zijn op 2 november in de ALV benoemd in het hoofdbestuur van de Algemene Waterschapspartij.

Verhoging van het aantal vrouwen staat hoog in haar  vaandel
Marina Eckhardt (32) wordt secretaris van de AWP. Eckhardt is fractieondersteuner van de AWP Scheldestromen en daarnaast ook actief in de lokale politiek in Hulst. Leonie Bruggink (63) is fractievoorzitter van de AWP De Dommel. Zij is ook coördinator van Waterlelie, het netwerk van vrouwen in de waterschapsbesturen. Verhoging van het aantal vrouwen in de gekozen waterschapsbesturen staat hoog in haar  vaandel. Glenny Davidse (25) tenslotte studeerde Watermanagement en Milieukunde in Wageningen. Hij gaat zich inzetten om jongeren te betrekken in de waterschapspolitiek.

Hoofdbestuur telt zes leden
hoofdbestuur telt nu zes leden: Ron van Megen (voorzitter, Vallei en Veluwe), Jan van Oorschot (penningmeester, Drents Overijsselse Delta) en Hans Middendorp. Hij is vice-voorzitter in het AWP-hoofdbestuur en fractievoorzitter van de AWP in Delfland (3 zetels). Middendorp is lokaal o.a. bekend om zijn inzet voor waternatuur en zijn pleidooi voor het wegvangen van rode rivierkreeftjes.

Permanente campagne
De AWP wil de zichtbaarheid van de AWP ook in jaren zonder verkiezingen te vergroten. In de ALV werd verder besloten om nu al te starten met de ‘permanente campagne’, met het oog op de volgende waterschapsverkiezingen in maart 2023. De AWP komt nadrukkelijk op voor de belangen van de inwoners. Zo vindt AWP het niet van deze tijd dat de huishoudens in Delfland maar liefst 89% van de watersysteemheffing opbrengt terwijl het bedrijfsleven nog geen 8% bijdraagt. Ook is de AWP Delfland voorstander van een vaarverbinding tussen het Westland en Den Haag langs de Erasmusweg.