Meer inspraak voor huurders in gemengde complexen

In haar op 28 september gepubliceerde nieuwsbrief maakt Huurdersvereniging Argos bekend dat zij zich komend seizoen (2017-2018) hard wil gaan maken voor de verbetering van de onderhandelingspositie van huurders in zogeheten ‘gemengde complexen’. Dit zijn appartementencomplexen waarin een gedeelte van de (van oorsprong huur-)woningen verkocht is aan particulieren. Dit verandert de overlegsituatie, omdat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) ontstaat. De woningcorporatie treedt in deze VvE op als één van die eigenaren en vertegenwoordigt in die hoedanigheid haar huurders. Hierdoor komen de huurders zelf in zekere zin buitenspel te staan. Argos ziet dit als een ongewenste situatie en is van mening dat huurders in gemengde complexen meer te zeggen moeten krijgen over zaken die voor alle bewoners van een complex belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld: onderhoud, leefbaarheid en gezamenlijke voorzieningen. De huurdersorganisatie wil deze kwestie daarom komend seizoen tot één van de speerpunten van het overleg met Rondom Wonen maken.