Meerdere ruimtelijke plannen ter inzage

Op dit moment zijn er meerdere plannen ter inzage en zijn er voor sommige plannen inloopmomenten.

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Het Gildehof Nootdorp
  • Besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2018 – 2019’
  • Herplant Bieslandse bos en opknappen speelbossen van start

Ter inzage vanaf donderdag 14 februari

Alle plannen liggen voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Pijnacker. Ze staan ook op onze website onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.