Midden huursegment en woekerprijzen

Woning starters,  als ze beide werken kunnen vaak niet kopen, beide verdienen niet genoeg om te kopen of anders  kans te maken op sociale woningbouw. Ze vallen dus vanzelf in het midden huursegment  de vrije sector woningen waarvan de woningen maand huren veelal hebben  vanaf de sociale huurgrens van  720,42  euro tot ongeveer 1.000 euro, hoewel er geen maximale grens in bepaald.  Voor de vrije sector gelden geen huur-regulerende bepalingen en geen subsidie.

Vrije sector
Voor huurders in de vrije sector is er geen fatsoenlijke bescherming tegen woekerprijzen. Zij kunnen met geschillen over de huurprijs of slecht onderhoud niet naar de Huurcommissie. Commerciële partijen hebben hierin ruim baan. Op landelijk niveau betekent dat een wetswijziging, maar lokaal kunnen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties afspraken maken, zodat de verhouding goed blijft. De vraag of onze gemeente daar mee bezig is en maken ze op nieuwbouwniveau afspraken in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars?

Fractie Progressief Pijnacker-Nootdorp
De fractie PPN zit met een aantal vragen omtrent de vast te stellen huisvestingsverordening 2019, Het midden huur segment, is het enige segment waar in de verordening niks voor geregeld is. Delft, Zoetermeer en Den-Haag gaan dit bijvoorbeeld wel doen. Er kunnen hier bijvoorbeeld wel bepalingen voor worden opgenomen in de verordening om het stijgen van de prijzen te doen voorkomen. Bij schaarste in Delft, kan er bijvoorbeeld verwacht worden dat de huurprijzen in Delfgauw zullen stijgen voor een soortgelijke woning. In de beeldvormende vergadering is aangegeven dat wij niet veel woningen in dit segment hebben. Wij vroegen ons naar aanleiding hiervan af hoeveel midden huur woningen er in Pijnacker-Nootdorp zijn.

Voorrang

Ook de vraag van PPN over verschillende groepen in de verordening ,die zowel gemeente Pijnacker, lokaal, als voorrang hebben aangewezen als vanuit de rijksoverheid als voorrang zijn aangewezen. Welke groepen  hebben wij zelf toegevoegd in de regio als de regionaal zelf te bepalen voorrangsgroepen? Ook zijn zij benieuwd of er misschien groepen in andere regio’s zijn die wij niet hebben opgenomen, welke groepen zijn dit en waarom hebben wij deze niet opgenomen?

Donderdag een oordeelvorming vergadering, te volgen op Pijnacker- Nootdorp https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/