Minder statushouders in ’t Hofland dan was voorzien

In het voormalige zorgcentrum ’t Hofland in het centrum van Pijnacker gaan in de komende tijd minder statushouders wonen dan was voorzien. Het plan was om 50% van de beschikbare woonunits in het gebouw te reserveren voor vluchtelingen met een verblijfstatus, maar dat aantal wordt niet gehaald. Op dit moment is huisvesting voorzien voor 19 statushouders in het gebouw: twee gezinnen en negen alleenstaanden. De gemeente heeft aan het COA gevraagd om nog twee kleine gezinnen aan Pijnacker-Nootdorp te koppelen die in ’t Hofland kunnen worden ondergebracht, zo heeft B & W desgevraagd laten weten.

Wethouder Piet Melzer meldde dinsdagavond in de vergadering van de gemeenteraad al dat Pijnacker-Nootdorp dit jaar vermoedelijk meer statushouders zal huisvesten dan volgens de taakstelling door het rijk nodig is. Dat onthulde hij in een debat over de bouw van 15 sociale woningen aan de Kruisweg in Nootdorp. Raadslid Van Zielst van Trots was bang dat het merendeel van die woningen naar statushouders zouden gaan, maar dat is gaat dus niet gebeuren, maakte Melzer duidelijk.

Dat er minder statushouders in ’t Hofland gaan wonen, komt omdat de instroom van vluchtelingen de laatste maanden kleiner wordt. Daardoor neemt ook de taakstelling af die aan Pijnacker-Nootdorp was opgelegd. De beschikbaar te stellen woonruimte wordt hier aan aangepast, meldt de gemeente. Daarnaast is er veel vraag naar woonruimte in ’t Hofland van inwoners vanuit de gemeente. Daarom  is besloten om in de komende tijd minder statushouders in ’t Hofland te huisvesten. Herdoor kunnen dus meer eigen inwoners in het gebouw een goedkope woonunit betrekken.

Meer dan opgedragen

De taakstelling voor Pijnacker-Nootdorp bedroeg voor de eerste helft van dit jaar 53 statushouders, inclusief de achterstand die in 2016 was ontstaan. Inmiddels heeft de gemeente 57 vluchtelingen met een verblijfstatus kunnen huisvesten. In de tweede helft van dit jaar moet de gemeente 30 statushouders huisvesten. Gezien het aantal vluchtelingen dat in ’t Hofland kan wonen en de nareizigers die nog op een huis wachten (3 grote gezinnen) is het aannemelijk dat in 2017 meer statushouders worden gehuisvest dan door het rijk was opgedragen, aldus de gemeente.

De verwachting is dat volgende maand de eerste bewoners in het voormalige zorgcentrum hun intrek kunnen nemen.