Nachtmetro kost € 1,2 miljoen

Verlenging van de dienstregeling van Randstadrail lijn E met één uur kost ongeveer 1,2 miljoen euro. Dat is de eerste uitkomst van het onderzoek dat de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft ingesteld naar de nachtmetro. De Rotterdamse vervoerder RET is nu gevraagd om op een rijtje te zetten of er een hogere tariefstelling voor de achtmetro kan worden ingesteld, en wat de gevolgen zijn voor nachtelijk onderhoud aan het spoor en voor de geluidhinder.

Wethouder Melzer (mobiliteit) van Pijnacker-Nootdorp heeft in reactie op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen laten weten dat het nog niet bekend is wanneer het volledige onderzoek naar de nachtmetro is afgerond. Hij heeft toegezegd dat er, samen met de wethouders in Rotterdam en Lansingerland, voor zal worden gepleit dat er tijd genoeg komt voor de gemeenteraden om zich over het onderzoek uit te spreken.

Een verlengde dienstregeling in de nachtelijke uren is een grote wens van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Wel zijn er zorgen over de geluidoverlast van de metro, die al jaren veel klachten van omwonenden oplevert. Afgelopen week werd daar in de gemeenteraad nog over gesproken. Het onderwerp komt ook komende donderdag weer aan de orde, bij de besluitvorming in de raad over de keervoorziening voor de Randstadrail ter hoogte van de wijk Koningshof.