Nestor van der Deijl: Meer contact zoeken met inwoners

Fractievoorzitter Bob van der Deijl (CDA), heeft in zijn nestortoespraak aan het eind van de laatste vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in 2016 zijn collega-raadsleden opgeroepen om beter uit te dragen dat de raad werkt voor het algemeen belang van de inwoners van de gemeente. “We vergaderen zoveel dat we te weinig aan het contact met de inwoners toekomen. Misschien moeten we toch eens in de spiegel kijken en onze manier van vergaderen evalueren.”

De nestor van de raad stond in zijn toespraak uitgebreid stil bij de veranderingen in de maatschappij, vooral in de manier waarop mensen elkaar aanspreken. “In 1997 werd Jan Marijnissen nog gevraagd zijn opmerking ‘ff dimmen’ terug te nemen. Nu laat onze minister-president zich naar mijn idee meeslepen en gebruikt ook teksten als ‘lazer op’ en ‘pleur op’. Ook onze inwoners komen veel vaker en directer voor hun mening uit. Wie had ooit kunnen denken dat wethouder Van Staalduine een volle kerk zou trekken met het inzamelen van huisvuil?”

Van der Deijl vindt dat ook de gemeenteraad lessen moet trekken uit het feit dat inwoners kennelijk te weinig vertrouwen meer hebben in de politiek. Op dat punt is er werk aan de winkel, aldus de nestor van de raad. De CDA’er kreeg van zijn collega-raadsleden een hartelijk applaus.