Nieuw evenementenbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp

Evenementen maken onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Om die gebeurtenissen in goede banen te leiden zijn er regels. Organisatoren moeten zich bijvoorbeeld houden aan eisen rond (brand)veiligheid, vluchtroutes en milieu. Het college van Pijnacker-Nootdorp stelde op dinsdag 4 februari 2020 het concept-evenementenbeleid vast.

Ter inzage
Dit ligt ter inzage van donderdag 20 februari tot en met 26 maart bij de receptie van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan je een zienswijze indienen via info@pijnacker-nootdorp.nl, t.a.v de heer S. Milathianakis. De juridisch geldende bekendmaking staat op www.overheid.nl.