Het nieuwe inzamelen met ondergrondse containers

Op meerdere plekken in de gemeente gaat een aannemer de komende weken proefsleuven in de grond graven. Dit is een technisch onderzoek naar kabels en leidingen op plekken die in het locatieplan zijn voorgesteld voor ondergrondse afvalcontainers. Er is nog geen beslissing genomen over de locaties, dit volgt pas na vaststelling van het locatieplan.

Het Nieuwe Inzamelen

Voor het Nieuwe Inzamelen komen er op verschillende plekken in de gemeente ondergrondse containers. Voor de hele gemeente is daarom een plan gemaakt met mogelijke locaties voor deze ondergrondse containers. Dit plan ligt tot en met 28 mei ter inzage en inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen hierop reageren. Na de zienswijzeprocedure van het locatieplan verwerkt de gemeente alle reacties, samen met de technische gegevens van het graafonderzoek. Voor bepaalde locaties wordt dan opnieuw gekeken naar de mogelijkheden. Daarna stelt de gemeente het plan definitief vast.

Proefsleuven

Door de proefsleuven nu al te graven, dus tijdens de zienswijzeprocedure, wordt veel tijdswinst behaald. Alle 98 locaties in het plan worden onderzocht en per dag kunnen er maar een aantal proefsleuven gegraven worden. Zodra het locatieplan is vastgesteld kan Avalex beginnen met de realisatie van het Nieuwe Inzamelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het nieuwe inzamelen op http://www.pijnacker-nootdorp.nl/afval