Nieuwe regels voorkomen overlast langdurig gestalde fietsen

In 2013 is de gemeente gestart met het verwijderen van langdurig gestalde (brom)fietsen in de stationsgebieden en de winkelcentra. Vanaf nu geldt dit voor de hele gemeente. U mag een (brom) fiets dus nergens meer in de gemeente lange tijd onbeheerd laten staan.

Stoep of fietsenrekken blokkeren of onnodig volmaken
Dit besluit is genomen omdat de gemeente steeds vaker meldingen van bewoners krijgt over (brom)fietsen die op allerlei plekken lange tijd worden gestald. Deze (brom)fietsen veroorzaken overlast, doordat ze de stoep blokkeren of fietsenrekken onnodig vol maken. Bovendien geeft het een rommelige indruk van de buitenruimte. Tot nu toe konden de gemeentelijke toezichthouders niet handhaven op dit soort wees(brom)fietsen buiten stationsgebieden en winkelcentra. Daarom heeft het college nu de hele bebouwde kom aangewezen als gebied waar de gemeente langdurig gestalde (brom)fietsen kan verwijderen.

Kan een fiets zomaar weggehaald worden?
Een (brom)fiets wordt niet zomaar verwijderd. De gemeentelijke handhavers waarschuwen de langparkeerders eerst door labels aan de (brom)fietsen te hangen. Als het label na 28 dagen nog aan de (brom)fiets hangt, wordt deze verwijderd en opgeslagen. De eigenaar van de (brom)fiets kan binnen twee weken de (brom)fiets ophalen tegen betaling van €25,-. Na deze termijn wordt de (brom)fiets, afhankelijk van de staat waarin deze verkeert, vernietigd of verkocht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.pijnacker-nootdorp.nl/fietshandhaving

Weesfiets label