Nieuwe Sportnota nog niet klaar, maar Sportraad is positief

Het lukt wethouder Bernard Minderhoud (Sport) niet om nog voor de zomer een nieuwe versie van de Sportnota aan de gemeenteraad aan te bieden. De tijd daarvoor is te kort. Maar de Sportraad Pijnacker-Nootdorp, waarmee de wethouder in overleg is over de nieuwe Nota Sport en Bewegen, is positief over de voortgang. “De sportraad lijkt op één lijn te zijn gekomen met de wethouder”, schrijft het overlegorgaan aan de gemeenteraad.

De Sportraad, waarin alle sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp zijn vertegenwoordigd, was al eerder betrokken bij de opstelling van het beleidsstuk, maar dat was niet goed verlopen. Het college van B & W presenteerde in maart een Sportagenda aan de gemeenteraad, waar de Sportraad veel kritiek op had. De wethouder had de uiteindelijke tekst van de nota niet meer aan de Sportraad voorgelegd en daar stonden verschillende punten in waar de verenigingen niet mee konden instemmen. Uiteindelijk trok het college, die ook in de gemeenteraad veel kritiek op het stuk kreeg, de nota terug met de toezegging dat er nog voor de zomer een nieuwe versie zou komen.

Toonzetting

“Sedertdien is zowel in de voorbereidende projectgroep als separaat met de wethouder overleg gevoerd over onze wensen ten aanzien van de nota”, schrijft de Sportraad nu aan de gemeenteraad. “Dat overleg is positief wat betreft toonzetting en op de inhoud lijkt de Sportraad op één lijn te zijn gekomen met de wethouder en de andere leden van de projectgroep. Wij zijn daar blij mee omdat we toch voor dezelfde doelstellingen gaan, te weten een gezondere en meer bewegende en sportende bevolking van onze gemeente.” De raad meldt ook dat de uitwerking van de tekst nog enige tijd vergt ‘om elkaar volledig te vinden’.

In de projectgroep, die nu samen met de wethouder aan de nieuwe sportnota werkt, zitten naast de Sportraad ook het Sportplatform, het officiële adviesorgaan van de gemeente op het gebied van sport.