Nieuwkomers beloven mee te doen

Voor het eerst hebben 13 statushouders die in Pijnacker-Nootdorp zijn komen wonen officieel hun bereidheid uitgesproken om actief bij te dragen aan de Nederlandse samenleving en om de begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te erkennen. Dat gebeurde dinsdag met de ondertekening op het gemeentehuis van een zogenaamde participatieverklaring, onder het toeziend oog van burgemeester Francisca Ravestein.

De participatieverklaring is ingesteld door het rijk om de maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan statushouders en hun gezinsleden wettelijk vast te leggen. De nieuwkomers krijgen ondersteuning bij alles wat geregeld moet worden rond wonen, onderwijs en werk, ze krijgen hulp bij de inburgering en de integratie in de Nederlandse samenleving wordt gestimuleerd. De participatieverklaring wordt uiteindelijk een vast onderdeel van het inburgeringstraject.

De begeleiding van vluchtelingen die in Pijnacker-Nootdorp  komen wonen wordt geregeld door de afdeling Vluchtelingenwerk van Participe Delft.