Nog geen besluit over keervoorziening Randstadrail

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit zal nog niet op 8 maart een besluit nemen over de keervoorziening die nodig is voor de Randstadrail. Dat heeft wethouder Piet Melzer donderdag aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp laten weten. Reden voor het uitstel van dat besluit is het amendement van de gemeenteraad over de geluidwerende maatregelen die langs lijn E nodig zijn.

De MRDH heeft het college van B & W laten weten dat het ‘geluidsvraagstuk’ en ‘de nadere financiële detaillering nadere uitwerking vergen’.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp voelt in meerderheid niets voor de keervoorziening binnen de gemeente, tenzij de MRDH maatregelen langs de hele lijn neemt om de geluidoverlast van de Randstadrail tegen te gaan. Daar zijn al jaren klachten over.