Nog onrust over Houtstook

Dhr. Dekker stuurde op eind december een brief naar de gemeente met het verzoek studieresultaten over ultrafijnstof met de gemeenteraad en B&W te delen, twee pdf voorbeelden van onderzoeken erbij gestoken. Ook het verzoek om houtstook ten strengste te ontraden in het Schone Lucht Akkoord 2019. Tussen de ingekomen stukken te vinden van de gemeente. Wederom dus onrust over de houtstook. Op 14 augustus 2018 heeft het college besloten het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de houtstookinstallatie aan de Molenlaan 22 te herroepen. Op basis van alle beschikbare informatie acht het college de aangevraagde activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan. Maar dus toch weer een ingekomen stuk. 10 januari een beeldvormende vergadering. We wachten af.

Risico gezondheid
Weinig mensen die thuis hout stoken, beseffen welk risico hun gezondheid daarbij loopt – en van de buren. Mensen kunnen ziek worden door houtstook, maar ook door stoken in een vuurkorf, thuis en in de buurt. Het Longfonds is daar allang mee bezig. Een heldere aanpak ontbreekt bij vele. Het verwarmen van woningen met hout neemt toe. Voor de stoker zelf en voor omwonenden kan dat gezondheidsschade opleveren.

Eén op de tien Nederlanders in de rook
Inmiddels zit één op de tien Nederlanders in de rook, mensen zijn terecht bezorgd om hun gezondheid en een oplossing is er nog niet. Bij onvolledige verbranding van hout komen kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen vrij. Inademen van die stoffen is ongezond voor zowel de stoker zelf als de buren. Kinderen, ouderen, longpatiënten en hart- en vaatpatiënten zijn het meest kwetsbaar. Zij verdienen maximale bescherming.

Van duurzaam naar gezond het: Schone Lucht Akkoord 2019
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat “We weten steeds beter hoe essentieel luchtkwaliteit is voor onze gezondheid. Schone lucht is van levensbelang en een veilig niveau van verontreiniging bestaat niet”