Noodlijdend Vestia: Volkshuisvestelijk is de druk hoog

Woningcorporatie Vestia en Staedion zijn in onderhandeling over de aan- en verkoop van de ongeveer 1100 Vestia-woningen in onze gemeente. Vestia verkeerde al langere tijd in financieel zwaar weer. Dinsdag 12 mei is er een bestuurlijk akkoord tussen de betrokken partijen gesloten. Pijnacker-Nootdorp TV sprak met een woordvoerder van Vestia.

Wat is de aanleiding voor overname van sociale huurwoningen van Vestia?

“De aanleiding voor overname van sociale huurwoningen in onze zogenoemde maatwerkgemeenten, is dat we hier een grote of enige aanbieder van sociale huurwoningen zijn. De maatwerkgemeenten zijn: Westland, Pijnacker-Nootdorp, Bergeijk, Brielle, Barendrecht, Zuidplas. Maar veel woningen zitten in het dure sociale segment. Ook gaan steeds meer woningen, als ze vrijkomen voor een nieuwe huurder, naar de vrije sector. Daar komt bij dat we hier wel onderhoud uitvoeren, maar heel weinig investeren en niet nieuw bouwen. Kortom, volkshuisvestelijk is de druk hier hoog en wij kunnen dat niet oplossen. Daarom is het belangrijk de woningen over te dragen aan collega-corporaties die wel de middelen hebben deze druk te verlichten”.

Worden er in de toekomst meer sociale huurwoningen overgenomen?

“Al ons vastgoed in Pijnacker-Nootdorp zit in deze overname. Verder is onze strategie ons te concentreren op de kerngemeenten van Vestia. Dat zijn Den Haag, Delft en Zoetermeer, dus daar verkopen we ons vastgoed niet”.

Wat verandert er bij overname van de woningen voor de betreffende huurders?

“Onze huurders krijgen bij overname te maken met een andere corporatie. Dit betekent in feite alleen dat zij hun huur overmaken naar een andere partij. De rechten en plichten, zoals overeengekomen in hun huurovereenkomst, blijven hetzelfde”.

Hoe staat Vestia er nu (financieel) voor?

“In ons herijkt verbeterplan 2019-2021, waarmee het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft ingestemd, staat beschreven wat wij – gezien de lengte van onze financiële polsstok – kunnen doen maar ook welke volkshuisvestelijke opgaven we niet aankunnen.
Dit betekent dat het WSW akkoord is met het beleid dat wij willen voeren tot eind 2021, wanneer onze saneringsperiode afloopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde ook een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van onze saneringsstatus en de acties die we gaan ondernemen”.

Vandaag werd bekend dat Vestia en accountantsorganisaties KPMG en Deloitte voor 25 miljoen euro schikken.

Meer informatie en linkjes naar de brieven van het WSW, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Herijkt Verbeterplan staat op onze website. https://www.vestia.nl/nieuws