Omgekeerde Avalex maakt alternatief plan

Wethouder Jaap van Staalduine van Pijnacker-Nootdorp heeft maandagavond tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep een alternatief plan overhandigd gekregen voor de gescheiden inzameling van afval in Emerald. Kern van dat plan is dat er geen minicontainers in de tuinen van de bewoners komen, maar dat het gescheiden inzamelen volledig gebeurt via de ondergrondse containers in de wijk.

De bewoners in de klankbordgroep hadden vooraf  flink wat werk verzet. Zo hebben ze alvast uitgewerkt welke stickers er op de containers zouden moeten komen en ook hadden ze al berekeningen gemaakt over de kosten en de opbrengsten. De plannen van de bewoners worden nu gezamenlijk door de gemeente, Avalex en de actiegroep Omgekeerde Avalex doorgerekend en vergeleken met de oorspronkelijke plannen voor het omgekeerd inzamelen in de wijk.

De klankbordgroep komt op 19 december weer bij elkaar.