Ondernemers: nieuwe supermarkt naar Ackershof

De Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp en het Ondernemersfonds dringen er bij de gemeenteraad op aan om ‘alle beschikbare middelen te benutten’ om de vestiging van een supermarkt buiten het winkelcentrum van Pijnacker te voorkomen. Er zou juist een tweede supermarkt in winkelcentrum Ackershof moeten komen en niet een buiten het centrum, aldus de ondernemers. Ze reageren daarmee op het voorstel van het college van B & W aan de gemeenteraad om de vestiging van Lidl aan de Korteweg in Pijnacker mogelijk te maken.

In de brief geeft de Ondernemersvereniging zelf aan dat het ‘misschien niet erg liberaal’ is dat de belangenvereniging een nieuwe vestiging van een supermarkt wil tegengaan. “Het is ook tegengesteld aan onze opvattingen, maar wij vinden dat het algemeen belang in dit moment veel belangrijker dan een individueel belang.”

De ondernemers wijzen er in de brief op dat het winkelcentrum van Pijnacker het moeilijk heeft. Een tweede supermarkt in Ackershof kan een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbetering leveren, vindt de vereniging. Ook realiseert de vereniging zich dat er waarschijnlijk financiële gevolgen zullen zijn als de gemeenteraad de vestiging van Lidl alsnog afwijst. “Wij zijn echter van mening dat de negatieve financiële consequenties op lange termijn zowel voor de ondernemers in het centrum als de gemeente Pijnacker-Nootdorp groter zullen zijn.”

De Ondernemersvereniging Ackershof heeft zich inmiddels aangesloten bij de brief van de Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp en het Ondernemersfonds. In een open brief doen de winkeliers van Ackershof een dringend beroep op de gemeenteraad om de besluitvorming te heroverwegen. En ook de BIZ-vereniging Pijnacker heeft de gemeenteraad laten weten zich zorgen te maken over de vestiging van Lidl buiten het centrum. De vereniging schrijft dat ‘diverse onafhankelijke onderzoeken’ aantonen dat die locatie verre van ideaal is.

De gemeenteraad neemt op 24 november een besluit over de vestiging van Lidl aan de Korteweg.