Ondersteuning voor mantelzorgers gezocht

De mantelzorgconsulenten van de SWOP willen een flexpool van vrijwilligers samenstellen. Met de inzet van deze vrijwilligers willen zij de groep mantelzorgers respijt kunnen bieden, zodat zij de zorg een beetje kunnen delen.
Voor de nieuw op te starten ‘flexpool’ en voor wat meer structurele inzet zijn nieuwe vrijwilligers nodig die mantelzorgers in Pijnacker-Nootdorp even vrijaf willen geven.

Opladen

Mantelzorgconsulent Josita Woesthuis: “Respijtzorg betekent dat je een mantelzorger even vrijaf geeft door een klein stukje van de zorg even helemaal van iemand over te nemen. Zo kan de mantelzorger zich weer opladen door bijvoorbeeld deel te nemen aan een activiteit die energie geeft of even onbezorgd de deur voor een boodschap of wandeling”.

Respijtzorg laat zich niet altijd vangen in vaste dagdelen en de vragen die binnenkomen zijn divers: even wandelen (met de rolstoel), een praatje maken met de zorgvrager, samen iets in elkaar knutselen, muziek luisteren of er echt even op uit.

Geduldige vrijwilligers gezocht

“We komen ook graag in contact met nieuwe vrijwilligers die juist een vast moment in de week heel prettig vinden”, laat Josita Woesthuis weten. “We zijn op zoek naar mensen die geduldig zijn, goed kunnen luisteren en op een flexibele manier kan afstemmen op de behoefte van de mantelzorger of zorgvrager. Voor een aantal casussen is het fijn als iemand kennis heeft van het ziektebeeld van dementie of bereid is daar meer over te leren. Maar er zijn ook situaties waar dementie niet aan de orde is. Het is echt heel dankbaar vrijwilligerswerk, want je kun écht iets voor mensen betekenen,” zegt Josita Woesthuis.

Wil je ook iets betekenen voor een mantelzorger in de buurt? Neem dan contact op met Josita Woesthuis van de SWOP via http://mantelzorg@swop of 0153 699 699.