Ondersteuning nodig bij taalles voor inburgering

In de bibliotheek van Pijnacker wordt Nederlandse les gegeven aan cursisten die studeren voor het inburgeringsexamen. Hiervoor is ondersteuning nodig. Daarom is het Bureau Vrijwilligerswerk op zoek naar mensen die als klassenassistent willen meewerken. Deze vrijwilligers helpen de docent bij de inburgerings- of alfabetiseringslessen. In overleg met de docent werken ze in kleine groepjes aan het verbeteren van het spreken, schrijven of het vergroten van de woordenschat.

Er zijn diverse lesmomenten in de week waar vrijwilligers voor worden gezocht, zowel in de ochtend als in de middag. Elke les duurt drie uur, met een kwartiertje pauze. Wie mee wil werken moet zelf de Nederlandse taal goed beheersen. Ook is het nodig dat je goed kunt samenwerken en geduldig bent.

Informatie is te krijgen bij het Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp via deze website. Zoek naar vacaturenummer V0350.