Onderzoek bewoners naar deelname aan sport

Binnenkort ontvangt een aantal inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, dat willekeurig is geselecteerd, een brief. Daarin vraagt de gemeente jou medewerking voor een lokaal onderzoek naar Sport, Bewegen en Leefstijl.

De resultaten hiervan geven inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van de inwoners. De uitkomsten kunnen ook worden gebruikt bij het opstellen van het gemeentelijk sportbeleid. Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Team Sportservice Zuid-Holland voert het onderzoek uit. De gegevens in de rapportage zijn niet terug te leiden naar personen. Meer informatie kan je krijgen bij Sjoerd van der Sluis, telefoon 14 015.