Onderzoek grondprijzen laat op zich wachten

In de extra raadsvergadering van 6 juli werd besloten dat er een onafhankelijk onderzoek gehouden wordt naar aanleiding van het mogelijke schandaal rondom de grondprijzen in Pijnacker-Nootdorp. Onze redactie volgde de vergadering en deed verslag. Nu ruim 20 dagen later is nog niet bekend wie het onderzoek gaat uitvoeren.

In de vergadering kwam naar voren dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er fouten gemaakt zijn. Wethouder van Egmond wilde toch benadrukken dat een onderzoek dient plaats te vinden: “De rol van de gemeente wordt door uitingen in de media publiekelijk in twijfel getrokken. “Wij vinden het belangrijk om publiekelijk elke vorm van twijfel weg te nemen. De uitkomsten van het externe onderzoek zijn gericht op het toekomstig kaders en handelen van de gemeente.”, aldus de wethouder tijdens de extra raadsvergadering in juli.

Het zal mogelijk te maken hebben met de vakantieperiode, maar van de bureau’s die aangeschreven zijn door een team van zes raadsleden en wethouders die de begeleidingscommissie vormen, is nog niemand met een onderzoek begonnen. Initieel zou het onderzoek eind augustus afgerond moeten worden, maar dat is onhaalbaar gebleken. In november moet het onderzoek afgerond en de uitkomst gedeeld worden met de gemeenteraad.

Gezamenlijk onderzoek naar grondprijzen