Onderzoek naar alternatieven voor kunstgras

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat onderzoek doen naar de alternatieven voor het rubbergranulaat dat nu wordt gebruikt op de kunstgrasvelden op de sportaccommodaties in de gemeente. B & W willen in beeld krijgen wat de andere mogelijkheden zijn en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Daarmee wordt vooruitgelopen op de uitkomst van een nieuw onderzoek van het RIVM naar de gevaren voor de gezondheid van de rubbergranulaatkorrels.

Die toezegging deed de gemeente deze week in het overleg dat met de voetbalverenigingen in Pijnacker-Nootdorp is gevoerd over de zorgen over de kunstgrasvelden. Het actualiteitenprogramma Zembla liet afgelopen week diverse deskundigen aan het woord die grote twijfels hebben over een eerder onderzoek dat in opdracht van de RIVM is uitgevoerd.

De clubs hebben tijdens het overleg afgesproken dat de uitkomsten van dat nieuwe onderzoek worden afgewacht. Een eigen onderzoek door de gemeente heeft geen zin, omdat dat niet de diepgang zal hebben van het RIVM-onderzoek en ook niet eerder zal zijn afgerond. enkele voetbalverenigingen, zoals DSVP, hebben al wel besloten dat keepers niet meer op de kunstgrasvelden zullen trainen tot vast staat of dat veilig kan.

Het rubbergranulaat waarmee de kunstgrasvelden zijn ingestrooid zou kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Er zijn wel alternatieven, zoals strooisel van kurk, maar dat is aanzienlijk duurder dan de rubberkorrels.