Wellicht wifi op openbare plaatsen met EU-subsidie

Pijnacker-Nootdorp wil gebruik maken van een subsidieregeling van de Europese Unie om gratis wifi te realiseren op openbare plaatsen die daarvoor geschikt zijn. De gemeenteraad nam donderdagavond een motie van Gemeentebelangen aan, waar het college wordt gevraagd de m mogelijkheden te onderzoeken en om een aanvraag bij Europa in te dienen zodra de nieuwe subsidieregeling wordt gelanceerd.

In de motie, die mede werd ingediend door CDA, Eerlijk Alternatief en CU/SGP, wordt verwezen naar eenzelfde motie die in Lansingerland al is aangenomen. Het college zegde toe om de mogelijke plekken in de gemeente in kaart te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan drukbezochte openbare plaatsen zoals centra, parken, pleinen, bibliotheken en buitengebieden. Ook worden de financiële consequenties in kaart gebracht en wordt samen met Lansingerland bekeken of een Europese subsidieaanvraag zinvol zou zijn.