Onderzoek naar leefbaarheid Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil graag weten wat inwoners vinden van de leefbaarheid in de kernen en wijken. Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is. En waar zich problemen kunnen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom komt de gemeente met het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek.

Ruim 6.100 inwoners

Komende week ontvangen ruim 6.100 inwoners een vragenformulier. Daarin wordt hen gevraagd rapportcijfers te geven over leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Het vragenformulier is eenvoudig opgesteld en kan binnen enkele minuten worden ingevuld. De geselecteerde inwoners krijgen een code om de vragenlijst digitaal in te vullen of de mogelijkheid om op papier in te vullen en terug te sturen.

De thema’s

De vragen zijn ingedeeld rondom drie hoofdthema’s:

– Fysieke woonomgeving – zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau van scholen, winkels, sportvoorzieningen.
– Sociale woonomgeving – waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk.
– Veiligheid en overlast – denk hierbij aan inbraken, vandalisme en jeugdoverlast en aan hinder door verkeer, zwerfvuil en hondenpoep.

Resultaten derde kwartaal bekend

De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Waar mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Inwoners die de enquête ontvangen, kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 2 april terugsturen. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij de afdeling Wijkzaken via telefoonnummer 14 015.