Onderzoek naar wensen rond een cultuurhuis

In september is de cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ door de gemeenteraad vastgesteld. Een van de speerpunten in de cultuurnota is een onderzoek naar de mogelijkheden van en wensen rond een cultuurhuis. Een ruimte waar mensen niet alleen samen kunnen komen, maar waar plek is voor exposities, om te oefenen en werken, geven van voorstellingen en waar, door het samenkomen van al deze functies en mensen, een mogelijkheid ontstaat tot kruisbestuiving en samenwerking.

Input belangrijk
Om meer informatie te krijgen over het gebruik van culturele voorzieningen in de gemeente en welke accommodaties hierin een rol kunnen spelen, kunt u als individuele gebruiker of vereniging uw mening geven. Uw input is erg belangrijk om de behoeften voor een cultuurhuis verder scherp te krijgen.

Digitaal invullen tot 12 januari
De enquête kan digitaal ingevuld worden tot en met zondag 12 januari.