Ontwerp Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten ligt ter inzage

Vanaf donderdag 13 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 ligt het ontwerp van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten digitaal ter inzage. Deze nota geeft inzicht hoe de gemeente om wil gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Pijnacker-Nootdorp, bijvoorbeeld in de glastuinbouw.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk een zienswijze bij de gemeente in te dienen. Een zienswijze is een opvatting ten opzichte van dit onderwerp. Het indienen van een zienswijze kan per email aan: arbeidsmigranten@pijnacker-nootdorp.nl

Schriftelijk
Schriftelijk kan ook: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld je naam, adres en woonplaats. Geef aan dat het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ is.

De formele, juridisch geldende bekendmaking vind je op http://www.overheid.nl. De nota is daar als bijlage aan toegevoegd.