Ontwerpbestemmingplan en ontwerpbesluit Kerkweg Korteweg digitaal in te zien

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg ligt vanaf 30 april 2021 zes weken digitaal ter inzage. Dat maakt het college van Pijnacker-Nootdorp bekend. Het plan maakt de bouw van 8 eengezinswoningen aan de Kerkweg 42 en de bouw van 10 appartementen aan de Korteweg 1-3 in Pijnacker mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

De volledige, officiële tekst staat op http://www.overheid.nl

Ontwerp hogere grenswaarden

Het college maakt in verband met dit ontwerpbestemmingsplan bekend, dat zij van plan is hogere grenswaarden vast te stellen voor de toekomstige woningen aan de Korteweg. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt (gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan) vanaf vrijdag 30 april 2021 digitaal zes weken ter inzage.

Fysiek inzien niet mogelijk

Het fysiek inzien van plannen op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie de plannen niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.