Ontwerpbestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020

Van maandag 25 mei tot en met maandag 6 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Keervoorziening Randstadrail 2020 ter inzage.

Volle metro’s

De metro’s op de RandstadRail zijn in de spits erg druk bezet. Om de groeiende groep reizigers snel en comfortabel te kunnen blijven vervoeren, gaan er vanaf 2021 in de spits meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor legt RET een keervoorziening aan in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een aantal werkzaamheden is al uitgevoerd. Maar er volgen er meer. Daarbij wordt ook het bestemmingsplan aangepast.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt is vanaf maandag 25 mei te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ Gedurende deze periode is er ook de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Definitie bestemmingsplan

In een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is. Op een kaart die bij het bestemmingsplan hoort, staat waarvoor de grond mag worden gebruikt. In het plan staan ook regels die bij de verschillende bestemmingen horen. Deze gaan bijvoorbeeld over bouwwerken, zoals afmetingen, de te bebouwen oppervlakte, hoogte en breedte en gebruiksregels. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden. Ook de gemeente.

Meer informatie staat in onderstaande themapagina

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/web/file?uuid=b60c0e5d-55e6-44d9-9788-4c5e9ce578b8&owner=06df2d6e-b001-4f56-82f8-72c1ccdc169c&contentid=25940