Ontwerpbestemmingsplan De Scheg ter inzage

Vanaf donderdag 2 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan De Scheg ter inzage in het gemeentehuis. Het plan zal daar zes weken liggen. De digitale versie vind je op http://www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

De volledige, officiële bekendmaking staat op http://www.overheid.nl

Als het gemeentebestuur akkoord is gegaan met het ter inzage leggen van een bestemmingsplan als ontwerp, dan kan je op zo’n plan reageren. Bij het betreffende plan staat informatie hoe je dit kunt doen.

Hogere grenswaarden geluid

Het college is van plan, om op grond van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden voor weg- en railverkeerlawaai vast te stellen. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek bleek dat bij een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen zijn van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Dit heeft te maken met de Vlielandseweg en de RandstadRail die rijdt tussen Nootdorp en Pijnacker. Voor toekomstige woningen zal hier qua bouw en indeling rekening mee gehouden moeten worden.
Meer hierover staat ook te lezen op: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage/de-scheg-ontwerpbesluit-hogere-grenswaarden-ontwerpbestemmingsplan/

Reageren?

Als je wilt reageren op het plan kan je tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren
* Via het digitale zienswijzeformulier
* Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan de brief: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden De Scheg’
* Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl.  Zet bovenaan de e-mail: ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden De Scheg’
* Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat je een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak maken.