Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Vanaf donderdag 31 oktober liggen twee bestemmingsplannen voor zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

Ter inzage vanaf donderdag 31 oktober

  • Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Ruyven
  • Ontwerpbestemmingsplan paraplubestemmingsplan implementatie standaardregels 2019

Digitaal
Ze staan op de website van de gemeente onder Ter inzage, op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.overheid.nl.