Ook de huur appartementen krijgen hun recht in Pijnacker- Noord

De Flats in Noord, of het appartementen met kopers of appartementen zonder kopers zijn, beide soorten flats hebben van de kantonrechter hun gelijk gekregen. Recht kreeg zijn beloop. De bewoners mogen blij zijn.

Rondom wonen
Op 23 januari 2018 stuurde  Rondom wonen aan elk appartement zijn huurder een brief met kenmerk WON/06792/27 onderwerp huurcommissie. Dit  om de flat bewoners op de hoogte te brengen van de 2 huurcommissiezaken die speelde in Pijnacker-Noord inzake de afrekening stookkosten 2014. Daarin schreven  ze over het verschil in VVE-flat of flat met alleen huurders.  Ook schreef Rondom wonen  dat ze uit beide twee soorten appartementen VVE-flat of alleen huurders flats, één bewoner naar de kantonrechter wilden laten gaan. Ook al werden de bewoners bij de huurcommissie al 2 keer in het gelijk gesteld. Rondom wonen was het met die uitspraak niet eens, en gebruikte de mogelijkheid  om tegen deze twee uitspraken in beroep te gaan en zo geschiede .

Het gaat om de stook kosten afrekening van 2014, 2015, 2016
Voor De bewoners uit de flat staat ook duidelijk in de brief , als de uitspraak van de rechter daar aanleiding toe geeft , passen wij de afrekening voor iedereen aan. Het gaat om de stook kosten afrekening van 2014, 2015, 2016 . De rechtszaak kost echter wel tijd . Achteraf bleek dat dus bijna een jaar .

Wachten op een brief van Rondom Wonen
Nu is het wachten op een brief van Rondom Wonen, met de teruggave berekening, het is geen onverwacht gebeuren, ook Rondom Wonen heeft een jaar lang zich mogen voorbereiden op terug gave aan de flat bewoners, van het door de bewoners te veel betaalde geld.

Beide partijen
Nooit leuk verliezer te zijn, voor geen van beide partijen maar daar gaat het hier niet om, wie heeft er recht op het geld, dat was de vraag! Drie bewoners gooide zich in de strijd voor al hun buren. Twee van deze drie bewoners kwamen voor de rechter, Mw. van Eijk VVE flat als huurster en Dhr. Bal in de alleen huurders flat. Rondom wonen stond in overtuiging lijnrecht  tegenover de mening van de bewoners. Beide partijen bewoners en  Rondom wonen zijn ervoor gegaan. Voor de appartement bewoners was het wel een crime een zware tijd, je wil als bewoner gewoon  fijn wonen, niks meer en niks minder maar je komt in een conflict met je sociale woningbouw en dan stap je naar de huurcommissie, zo heeft de wet het bepaald. Maar ook dat de woningbouw daarna naar een rechter mag en is het je overtuiging, dan is het beter te gaan. De huurcommissie gaf de bewoners gelijk. Rondom Wonen een andere mening toegedaan, kondigt de volgende uitdaging aan, de rechter. Voor werknemers van Rondom wonen is gewoon het werk, de sociale woningbouw in goede banen te leiden. Mooi  is het voor de twee huurders als  er post komt van de rechter. Ze zijn beide als bewoner wederom in het gelijk gesteld, recht is gedaan. Er is inderdaad gewoonweg te veel heb betaald.

Een huurders commissie

Toch jammer dat een huurderscommissie zoals de Argos dit niet goed wist te begeleiden. Ze vragen naar meer leden, maar dan moet je ook wat kunnen betekenen voor de leden. Nu  een nieuwe voorstel uit de Argos, om uit iedere flat een vertegenwoordiger te hebben, waar ze mee kunnen praten en sparren. Krijgen deze vertegenwoordigers dan ook een vergoeding voor het werk dat ze gaan leveren en voor de besprekingen zoals ook de leden van de Argos zelf ook krijgen?  Argos ogen moet alles kunnen zien, ook het leed wat deze bewoners hebben mogen ondergaan.

Hulde aan de twee mensen
Veel mensen in Noord  hoorde we al zeggen , Hulde aan de twee mensen die voor alle flats in Noord de kooltjes uit het vuur viste.  Pijnacker-Nootdorp.tv heeft dit van begin tot eind gevolgd.