Ook veel protest op tweede info-avond Delfgauw

Ook op de tweede informatie-avond over het Omgekeerd Inzamelen in Delfgauw hebben bewoners van de wijk Emerald grote bezwaren laten horen tegen de drie kliko’s waarin ze aan huis hun afval zouden moeten scheiden. Opnieuw waren er woensdagavond veel bewoners naar het kerkelijk centrum gekomen om te ageren tegen dit plan. Wethouder Van Staalduine herhaalde de toezegging die hij ook maandagavond al deed dat hij samen met de bewoners in een klankbordgroep gaat zoeken naar de beste oplossing.

De wethouder legde woensdagavond nog een keer uit dat het Omgekeerd Inzamelen om twee redenen van groot belang is. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid afval die gescheiden wordt aangeboden, veel groter is als mensen dat thuis kunnen doen. Het vergroten van die hoeveelheid is noodzakelijk, omdat nu nog veel herbruikbare grondstoffen zoals papier, plastic en drinkpakken, samen met het restafval worden verbrand. Daarnaast is er ook een kostenaspect. Herbruikbare grondstoffen leveren geld op, terwijl je er juist voor moet betalen als ze in de verbrandingsoven verdwijnen. Van Staalduine heeft er goede hoop op om er samen met de bewoners uit te komen. Inzet daarbij is dan wel dat de hoeveelheid gescheiden afval fors omhoog gaat. Komt die overeenstemming er met de bewoners niet, dan zal de gemeenteraad zich opnieuw over de zaak moeten buigen.

De situatie in de wijk Emerald is wezenlijk anders dan op andere plekken in het verzorgingsgebied van afvalverwerker Avalex. Bij de opzet van de wijk is er juist voor gekozen om overal met ondergrondse afvalcontainers te werken. De meeste bewoners pleiten er dan ook voor om die containers te gebruiken voor het gescheiden inzamelen van afval, in plaats van met drie minicontainers in de tuin.