Oorzaak vliegenoverlast in Emerald bekend

Na ruim zestig klachten heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een onderzoek laten instellen naar de oorzaak van de vliegenoverlast in Emerald door het KAD. Meest waarschijnlijke oorzaak zijn de ondergrondse containers.
Onderzoek
Het kennis- en Adviescentrum Dierplagen heeft een grondig onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de meest waarschijnlijke oorzaak in de ondergrondse containers zit. Er zijn geen andere mogelijke oorzaken aangetroffen in de wijk.
Broedplaats
In de schachten van de ondergrondse containers is water blijven staan en de containers werden één maal per twee weken geleegd. Een ideale broedplaats voor maden van vleesvliegen om te ontwikkelen tot vliegen.
Avalex
Met de uitkomst van het onderzoek heeft de gemeente overleg gevoerd met Avalex en heeft de gemeente Avalex gevraagd het advies om de containers vaker te legen bij warm weer over te nemen, zo ook de andere adviezen. Het volledige rapport lees je op: www.pijnacker-nootdorp.nl/artikelen/vliegenoverlast-emerald